DEPARTEMENTELE POSTE 2024

VEREENIGING GIMNASIUM het ‘n vakatures vir ‘n  dinamiese en entoesiastiese ONDERWYSERs in die volgende vakgebied:

DEPARTEMENTELE POSTE:

1. Wiskunde/Wisk.  Gelet. (Graad 10-12)
2. Fisiese Wetenskap (Graad 10-12)
3. Engels FAL/HL (Graad 10-12)
4. Lewenswetenskap (Graad 10-12)

BEHEERLIGGAAM POS:

1. Geografie (Graad 10-12) & SW (Graad 8-9)

Toepaslike onderwyskwalifikasie  en SACE registrasie ‘n vereiste.

Aanstellingsdatum: 01 Januarie 2024
Sluitingsdatum vir aansoeke: 17 Nov. 2023
Onderhoude: 22 Nov. 2023

Stuur volledige C.V. aan navrae@vgim.co.za

Suksesvolle kandidate sal verwittig word van ‘n onderhoud. Die Beheerliggaam behou die reg om geen aanstelling te maak nie.

Similar Posts