Die graad 12’s se Landboutegnologie PAT projekte.

https://www.facebook.com/VereenigingGim/posts/2798791073722029