Tegniese vakke – Gr. 10, 11 en 12

Vakrigtings in Tegniese afdeling

 • SIVIELE TEGNOLOGIE
  • Houtbewerking / Konstruksie – siviel
 • ELEKTRIESE TEGNOLOGIE
  • Elektronika / digitale elektronika / kragsisteme
 • MEGANIESE TEGNOLOGIE
  • Motorwerktuigkunde/ Sweis/ Pas- en Draaie
 • TEGNIESE WETENSKAP
 • TEGNIESE WISKUNDE
 • INGENIEURSGRAFIKA EN ONTWERP

Elektriese tegnologie

Loopbaangeleenthede

Elektriese Tegnologie ontsluit ‘n reeks moontlikhede vir enige leerder wat die vak neem. Weens die aard van die vak, is dit relatief maklik en goedkoop om ‘n elektriese/elektroniese/digitale werkswinkel te vestig om sodoende ‘n besigheid te begin of om ‘n stokperdjie vir persoonlike ontwikkeling en bevorderinge te beoefen.

Leerders wat verkies om loopbane te kies wat nie vewant is aan die vak nie, het genoegsame kennis en vaardighede teen graad 12 om voort te gaan met eksperimentering vir selfonderrigdoeleindes en die praktisering van elektriese tegnieke.

Leerders met Elektriese tegnologie kan tussen die volgende loopbaanmoontlikhede kies:

 • Vakleerlingskap om ‘n vakman te word
 • Elektriese of elektroniese ingenieur
 • Elektriese tekenaar
 • Elektriese of elektroniese tegnikus
 • Elektriese of elektroniese tegnoloog
 • Digitale/sagteware-ingenieur
 • Akademikus in die Elektriese Tegnologie—veld
 • Elektroniese meganikus
 • Outo-elektrisiën
 • Elektrisiën
 • Radio-tegnikus
 • Selfoontegnikus
 • Kommunikusietegnikus
 • PLB programmeringskenner
 • Elektroniese programingenieur

Meganiese tegnologie

Wat is Meganiese Tegnologie?

Meganiese Tegnologie fokus op konsepte en beginsels in die meganiese (motor, mynbou, skeepsvaart, spoor, kragopwekking, ens.) omgewing en op die tegnologiese prosesse. Dit behels praktiese vaardighede en die toepassing van wetenskaplike beginsels. Die vak se mikpunt is die skep en verbetering van ‘n omgewing sodat die kwaliteit lewe van die individu en samelewing verhef word, asook die versekering van die volhoubaarheid van notuurlikehulpbronne.

Loopbaangeleenthede in Meganiese Tegnologie:

 • Vakleerlingskap as motorwerktuigkundige, passer en draaier, sweiser, ketelmaker, trekkerwerkrtuigkundige, ens.
 • lngenieursstudies in: lugvaart, lugversorging, motorvoertuie, enjins, skeepsbou, kragstelsels, kragstasies, ens.
 • Studiegeleenthede in verskeie meganiese rigtings by universiteite van tegnologie.
 • Die mark betree as entrepreneur in verskeie velde soos; presiesie masjinering, programmering van draaibanke en freesmasjiene, pas van bybehore op motors en swaar voertuie om verrigting te verbeter, onderhoud van verskeie meganiese installasies.
 • Navorsing en ontwikkeling van nuwe en bestaande entiteite in die meganiese veld.
 • Al is Meganiese Tegnologie nie ‘n universiteitstoelatingsvak nie, gee dit tog aan die leerder die voordeel van wat verwag kan word in enige meganiese studierigting.

Siviele tegnologie

Wat is Siviele Tegnologie?

Siviele Tegnologie fokus op die konsepte en beginsels in die bou-omgewing en op die tegnologiese proses. Dit omvou praktiese vaardighede en die toepussing van wetenskaplike beginsels. Hierdie vak beoog om die bou-omgewing te skep en te verbeter om die lewensgehalte van die individu en die samelewing te verhoog en om die volhoubare gebruik van die natuurlike omgewing te verseker. Die vak fokus op drie gebiede, naamlik:

 • Siviele dienste
 • Konstruksie
 • Houtverwerking

Die tabel hieronder toon die vernaamste onderwerpe in siviele tegnologie

 • Veiligheid
 • Materiale
 • Toerusting
 • Grafika en kommunikasie
 • Terminologie
 • Toegepaste Meganika
 • Konstruksie
 • Siviele dienste
 • Hoeveelhede
 • Verbinding

Loopbaangeleenthede in Siviele Tegnologie

 • Argitektuur
 • Omgewingsingenieurs
 • Landskapsargitektuur
 • Projeksbestuurder
 • Stads- en Streeksbeplanning
 • Bourekenkunde
 • Konstruksiebestuur
 • Landmeter

Meganiese tegnologie

 • Argitektuur
 • Omgewingsingenieurs
 • Landskapsargitektuur
 • Projeksbestuurder
 • Stads- en Streeksbeplanning
 • Bourekenkunde
 • Konstruksiebestuur
 • Landmeter

Die Hoofonderwerpe van IGO:

 • Basiese tekenbeginsels vir ALLE tegnologiesetekeninge
 • Vryhandtekeninge
 • lnstrumenttekeninge
 • Eerste- en derdehoekse ortografiese projeksies
 • Beskrywende meetkunde en vasstel van liggame
 • Meganiese werktekeninge
 • Siviele werktekeninge
 • lsometriesetekeninge
 • Perspektieftekeninge
 • Elektriese diagramme
 • Deurdringings en ontwikkelinge
 • Lokusse van helikse, nokke en meganismes
 • Die Ontwerpproses
 • ROT(Rekenaarondersteunde Tekeninge) / “CAD”

Loopbaangeleenthede in Ingenieursgrafika en ontwerp

 • Tekenaar (Staalstrukture / argitektuur / ontwerp / elektries, ens.)
 • Mediesetegnikus
 • Binnenshuise ontwerper
 • Landskapargitek
 • Stadsbeplanner
 • Grafiese- en juwele ontwerp
 • Onderwyser, ens.