Studierigtings & Vakkeuses

LEERAREAS VAN GR. 8 & 9

Leerareas sluit die volgende in:

 • Afrikaanse Huistaal
 • Engels – Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskap
 • Tegnologie
 • Ekonomiese- en Bestuurwetenskappe
 • Kuns en Kultuur
 • Lewensoriëntering
 • Sosiale Wetenskappe

Die 9 leerareas word aangebied by alle skole in GR. 8 & 9.

VOO – Verdere onderwys en opleiding

Verpligte vakke:

 • Huistaal – Afrikaans
 • Lewensoriëntering
 • Addisionale taal – Engels
 • Wiskunde of Wiskunde Geletterheid

Keuse vakke:

Kies drie vakke uit die volgende kernstudierigtings:

-Natuurwetenskaplik:

 • Fisiese wetenskap
 • Lewenswetenskap
 • Rekenaar toepassingstegnologie
 • Informasie tegnologie

-Besigheid-, Kommersiële – en Bestuurstudie

 • Rekeningkunde
 • Besigheidstudie

-Menslike en Sosiale Studies

 • Geografie
 • Gasvrygeidstudies
 • Toerisme

-Nuwe vakrigtings in Tegniese afdelings:

 • Elektriese Tegnologie
  • Krag sisteme (Swaarstroom)
 • Meganiese Tegnologie
  • Motorwerktuigkunde, Pas en Draaiwerk
 • Ingenieursgrafika en Ontwerp

-Landbou

 • Landbouwetenskap
 • Landboubestuur

VAKKEUSES

 • Ouers/leerders wat vrae het kan ons enige tyd kontak. 
 • HPM se uitslae van die aanlegtoetse sal aan die leerders uitgedeel word sodra ons die uitslae ontvang.
 • Neem aanleg, belangstelling en vermoë in aanmerking vir vakkeuse.
 • ’n Leerder moet ten minste 7 vakke neem. Leerders wat addisionele vakke wil neem, moet bewys lewer van akademiese prestasie.
 • Voltooi en handig in voor einde September van elke jaar.

Indien leerders meer inligting verlang, kan hulle die onderstaande skakel gebruik of kontak ons by studies@mynwu.info, of stuur ʼn WhattsApp- boodskap na +27 60 070 2606.