Koshuis- en Naskoolfasiliteite

Koshuis- en Naskoolfasiliteite

Leerders in die koshuis ontwikkel selfstandigheid. Dit is nodig vir u kind om sy of haar potensiaal ten volle te verwesenlik. Buitemuurse aktiwiteite is binne loopafstand van koshuis. Leerders kan ook die eerste twee weke van die skooljaar vir ‘n proeftydperk in die koshuis bly om te bepaal of hy/sy daar aanpas.

 

Voordele van koshuisinwoning

• Enkelkamers.
• Streng dissipline.
• Netjies opgeknapte badkamers.
• Vaste studietye.
• Drie gesonde maaltye elke dag.
• ‘n Veilige leeromgewing.
• Personeellede op die skoolterrein.
• Die hoof se woning is aangrensend aan die koshuis.
• Gereelde boekkontrole en verslae oor inskakeling.
• Gratis internettoegang by die inligtingsentrum.

Spesiale koshuisbeurse word toegeken ten opsigte van akademie-, sport- en kultuurprestasies.

 

Koshuis Aansoekvorm

Naskoolsentrum

Geagte Ouers

Inligting  rondom naskool fasiliteite.

 

Ons kry baie navrae rondom naskool fasiliteite. Hierdie is bv. Leerders wat nie naskool kan huis toe gaan of leerders wat aan buite kurrikulêre  aktiwiteite deelneem.

Die skool se naskool is as volg :

→        Inbetaling geskied maandeliks (vooruitbetaalbaar) teen ‘n bedrag van R 450-00 of jaarliks vooruitbetaalbaar.

→        So ‘n leerling sal ‘n kwitansie kry vir toelating tot middagete en studiesaal (Verpligtend om dit by die koshuis te toon en aansoekvorm in te handig).

→        Finansiële kantoor sal inligting na die koshuis deurgee sodra die betaling gedoen    is om u kind se plek en kos te bespreek.

→        Naskool tye  :  Vanaf 14:15 tot 17:00 Maandae – Vrydae.

Enige navrae kan aan die Mnr. Grobbelaar of Mev L de Vreye gerig word.

By voorbaat dank

J.J. Grobbelaar

Adjunkhoof

Voordele van die Naskoolsentrum:

• Streng dissipline.
• Vaste studietye.
• Gesonde middagete.
• Gratis internettoegang by die inligtingsentrum.

Naskoolsentrum tye:

Maandae tot Donderdae:
14:00 – 17:00

Vrydae:
13:20 – 17:00

Naskool Aansoekvorm