Landbou vakke – Gr. 10, 11 en 12

Voorwoord

Ons leef in die 21 sie eeu. Bevolkings-ontploffing vind wêreldwyd plaas. As ons net kyk na Suid-Afrika met sy komplekse samestelling en die hoë migrasie koers van regoor Afrika na Suid-Afrika is dit rede tot kommer. Meer mense beteken gevolglik ook meer oppervlakte nodig om op te woon. Met aardverwarming reeds op almal se lippe en die smelt van die noord- en suidpole raak die persentasie van werkbare en bewerkbare landbougrond al hoe skraler.

Dit is om die rede dat ons by Gimnasium vier jaar terug besluit het om Landbou as vakgebied aan die kinders bekend le stel. Ons toekoms in ons land is voedselsekerheid. Standvastige makro en mikro- boerderye met moderne tegnieke moet gevolg word.

By Gimnasium bied ons Landbou-bestuurspraktyk en Landbouwetenskap as vakke aan, Waar Landbouwetenskap handel oor wetenskaplike benadering tot boerdery, bv. grond en ook dierproduksie. Die bestuur sorg weer vir die algemene bestuur van ‘n plaas en sy omgewing met al sy natuurlike hulpbronne. Juis om die rede dat landbougrond so skaars en duur raak, en die werkloosheidsyfer in ons land styg, het ons besluit ons wil ons doelstelling by die skool maak om leerders meer te laat konsentreer op mikro-boerdery.

Die koste van plaasimplimente en die koste vir insette per hektaar is ook bydraend tot die besluit. Leerders moet dus gemobiliseer word om vir hulle self te sorg. Ons het huidiglik dan ook ‘n tonnel waar ons van ‘n unieke boerdery tegniek gebruik wat ons na verwys as: ”The blanket of God”.

Dit verwys na organiese behandeling en die aanplant van gewasse en varieteite binne die tonnel en dit dan nat maak en bedek met, bv. strooi om die vogtigheid so lank moontlik binne te hou. ‘n Tweede tonnel is in beplanning waar ons wil gebruik maak van die wetenskaplike metodes van hidro-ponika.

Verder het ons Dorperskape waar ons leerders leer van dosering, skeer, wolgradering, bemarking, ens. van skape. Dit is alles deel van die kurrikulum van die leerders.

Laastens maak ons van boere in die omgewing gebruik wat ons ‘n goeie ondersteuningstruktuur gee ten opsigte van die leerders se praktiese werk.

Gimnasium is ook die enigste skool wat ‘n geregistreerde boerevereniging is en geaffilieer is by Agri-Gauteng.

Landbou bestuurspraktyk

  • Vleis-, wol-, melkproduksie
  • Weidingsbestuur
  • Finansiële beplanning
  • Plaasbestuur (algemeen)
  • Saai- en veeboer

Landbou Tegnologie

Landbou Tegnologie

Landbou wetenskap

  • Navorsing: grond / saad/kunsmis by Instituut
  • Ontleding van grond