Skool-, Koshuis- en Naskoolgelde

 

SKOOLGELDE

Totale Skoolfonds vir 2020:

AANTAL KINDERS BEDRAG PER JAAR
1ste Kind R14 300.00
2de Kind R14 300.00
3de Kind R14 300.00

DIE AANVANGSBEDRAG:  R1 500.00   –  BETAALBAAR voor/op 31 JANUARIE 2020

Uiteensetting

  • R1 280.00 PER MAAND VANAF  FEBRUARIE 2020 TOT NOVEMBER 2020
  • 10% KORTING INDIEN U DIE VOLLE SKOOLFONDS BEDRAG VAN R12 800.00

BETAAL  VOOR  OF OP 28 FEBRUARIE 2020.

  • HUISWERKBOEKIE: 00 PER LEERDER BETAALBAAR voor/op einde JANUARIE 2020

VAKBELADINGS GR. 10-12  (betaalbaar voor/op einde Januarie)

RTT & IT                                                          R550.00  per leerder

TEGNIES                                                        R400.00 per leerder

GASVRYHEIDSTUDIES                                R500.00 per leerder

LANDBOU BESTUUR                         R400.00 per leerder

LANDBOU TEGNOLOGIE                          R400.00 per leerder

TOERISME                                                     R300.00 per leerder

IGO                                                                R400.00 per leerder

BELANGRIK

Maak seker dat u die regte bankrekeningnommer gebruik vir die skoolfonds en koshuis.

Skakel die finansiële kantoor vroegtydig vir die regte verwysingsnommer

BANKBESONDERHEDE:

BANK: ABSA
TJEKREKENING NO.: 407-990-3362
TAKKODE: 632-005
VERWYSINGS: Rekeningnommer

KOSHUISGELDE

AANTAL KINDERS BEDRAG PER JAAR
1ste Kind R24 000.00 per leerder per jaar (R2 400.00  per maand per leerder)

BELANGRIKE

Maak seker dat u die regte bankrekeningnommer gebruik vir die skoolfonds en koshuis.

Skakel die finansiële kantoor vroegtydig vir die regte verwysingsnommer

BANKBESONDERHEDE:

BANK: ABSA -DU PISANIEKOSHUIS
TJEKREKENING NO.: 480-290-054
TAKKODE: 632-005
VERWYSINGS: Rekeningnommer of Leerder Naam & Van

BUSGELDE:

Roete 1:        Meyerton, Gholfpark, Mooilande, Riversdal, Groendenne, Rothdene

Roete 2:        Sasolburg,Vaalpark

  • Kaartjies word by die skool gekoop – R55.00 per leerder per dag
  • Maandkaartjies @ R55.00/dag x aantal skooldae in betrokke maand

NASKOOLSENTRUM

Inbetaling geskied maandeliks (vooruitbetaalbaar) teen ‘n bedrag van R 450-00 of jaarliks vooruitbetaalbaar.