Skool-, Koshuis- en Naskoolgelde

 

SKOOLFONDS

Totale Skoolfonds vir 2021:

AANTAL KINDERS BEDRAG PER JAAR
1ste Kind R14 300.00
2de Kind R14 300.00
3de Kind R14 300.00

DIE AANVANGSBEDRAG:  R1 500.00   –  BETAALBAAR voor/op 31 JANUARIE 2021

Uiteensetting

  • R1 280.00 PER MAAND VANAF  FEBRUARIE 2021 TOT NOVEMBER 2021
  • 10% KORTING INDIEN U DIE VOLLE SKOOLFONDS BEDRAG VAN R12 800.00

BETAAL  VOOR  OF OP 28 FEBRUARIE 2021.

VAKBELADINGS GR. 10-12
*betaalbaar voor einde Februarie
*Indien dit nie moontlik is nie kan u skriftelik aansoek doen voor einde Februarie om R100 oor 5 maande te betaal per vak.

 

VAK GRAAD 10-12
RTT & IT R550
TEGNIES R500
GASVRYHEIDSTUDIES R500
LANDBOUBETUUR R500
LANDBOU TEGNOLOGIE R500
TOERISME R500
IGO R400

 

BELANGRIK

Maak seker dat u die regte bankrekeningnommer gebruik vir die skoolfonds en koshuis.

Skakel die finansiële kantoor vroegtydig vir die regte verwysingsnommer

BANKBESONDERHEDE:

BANK: ABSA
TJEKREKENING NO.: 407-990-3362
TAKKODE: 632-005
VERWYSINGS: Rekeningnommer

KOSHUISGELDE

AANTAL KINDERS BEDRAG PER JAAR
1ste Kind R25 000.00 per leerder per jaar (R2 500.00  per maand per leerder)

BELANGRIKE

Maak seker dat u die regte bankrekeningnommer gebruik vir die skoolfonds en koshuis.

Skakel die finansiële kantoor vroegtydig vir die regte verwysingsnommer

BANKBESONDERHEDE:

BANK: ABSA -Huis Bravade
TJEKREKENING NO.: 480-290-054
TAKKODE: 632-005
VERWYSINGS: Rekeningnommer of Leerder Naam & Van

BUSGELDE:

R10 per dag

Kaartjies word by die skool gekoop

NASKOOLSENTRUM

R470 per maand, middagete ingesluit.