Uiteensetting van Akademie

AKADEMIESE KEUSEVAKKE VANAF GRAAD 10

NATUURWETENSKAPPE

Fisiese Wetenskappe

 • Ondersoek fisiese en chemiese verkynsels.
 • Toepassing van wetenskaplike modelle, teorieë en wette om gebeurtenisse in die fisiese omgewing te verklaar en te voorspel.

Lewens Wetenskappe

 • Bestudering van alle lewende en nie-lewende prosesse by plante en diere. Hoe organismes oorleef en aanpas om te oorleef deur middel van evolusie.

Rekenaartoepassingstegnologie

 • Hoe om ‘n rekenaar te gebruik
 • “Office” pakket word behandel.
 • Vaardigheid word ontwikkel vir woordverwerking, sigblad en databasis en “powerpoint”
 • HTML – basiese vaardigheid om ‘n webblad te ontwerp.

Inligtingstegnologie

 • Die basiese konsepte van programmering word aangeleer.
 • Logiese denke i.t.v. rekenaars word ontwikkel.

TOEKOMSMOONTLIKHEDE

 • Akademise kursusse in die Hoër Onderwys
 • Enige professionele loopbaanrigtings wat verband hou met toegepaste wetenskap kursusse
 • Universiteitsvrystelling

TOEKOMSMOONTLIKHEDE

 • Universiteitsvrystelling
 • Onderwys
 • Mediese rigtings
 • Tandarts
 • Veearts
 • Chirurgie
 • Dieetkunde en Voedingskunde
 • Sportwetenskappe
 • Fisioterapie
 • Wildebewaarder
 • Paleontoloog
 • Forensiese analis

TOEKOMSMOONTLIKHEDE

 • By van die Universiteite – toelatingsvak
 • Die vak vorm die basis vir enige rekenaarvaardigheid wat van toepassing is op enige beroep

TOEKOMSMOONTLIKHEDE

 • Universiteitvrystelling
 • Toelating tot:
  • BSc. Rigtings
  • Rekenaarwetenskappe
  • Megatroniese, Elektriese en Elektroniese ingenIeurswese
 • Rekenaartegnikus

EKONOMIESE WETENSKAPPE

Rekeningkunde

 • Rekeningkundige kennis, vaardighede en waardes m.b.t. die Finansiële, bestuurs- en ouditgebiede.
 • Finansiële rekeningkunde, koste- en bestuursrekeningkunde en ouditkunde
 • Bestuur en hulpbronne.

TOEKOMSMOONTLIKHEDE

 • Makro omgewing en die impak van hierdie omgewing op ‘n besigheid en probleem-oplossingstrategieë.
 • Maatskaplikeverantwoordelikhede
 • Bestuursvaardighede
 • Beleggings en versekering.

TOEKOMSMOONTLIKHEDE

 • Universiteitsvrystelling
 • Com-rigtings
 • BA-rigtings
 • Onderwys
 • SC-rigtings

TOEKOMSMOONTLIKHEDE

 • Universiteitsvrystelling
 • Com-rigtings
 • BA-rigtings
 • Onderwys

MENSLIKE EN SOSIALE STUDIES

Geografie

 • Klimatologie—Weer- en klimaat van die aarde.
 • Geomorfologie —Landvorme en gesteentes.
 • Menslike geografie — Hulpbronne bv. water.
 • Kaartwerk— Nedersettngs, rekenaargebaseerde, Geografiese lnligtingstelsel.

Toerisme

 • Toerisme t.o.v.vervoer,attraksies , akkomodasie ensovoorts.
 • Tipes vervoer; lees van roosters, besprekings en reisreëlings.
 • lnvul van dokumentasie: aansoeke vir paspoorte, visums ensovoorts

Gasvrydheidsutdies

 • Leerders opgelei as ”sjef” en as kelners.
 • Skakel in by die toeristebedryf.
 • Kernsektore; voorsiening in verbruiker se behoetes.

TOEKOMSMOONTLIKHEDE

 • Universiteitsvrystelling
 • Geoloog
 • Vlieënier
 • Weerkundige
 • Stad-en Streeksbeplanning
 • Geografiese lnligtingstelsels
 • Omgewingsbewaring en vele meer

TOEKOMSMOONTLIKHEDE

 • Nie-Universiteitsvrysielling
 • Toergids
 • Wildbewaarder
 • Reisagent
 • “Lodge” bestuur
 • Toeroperateur
 • Hotelbestuur
 • Lugwaardin
 • Gastehuisbestuur

TOEKOMSMOONTLIKHEDE

 • Gasvryheidbedryf
 • Nie-Universiteitsvrystelling
 • Gasvryheid t.o.v. higiëne, voedselproduksies, voedsel- en drankbediening en kliëntediens