VEREENIGING GIMNASIUM SKOOLGELDE

Eerste leerder R 11 000 (R 950 per maand oor 10 maande)
Tweede leerder R 10 000 (R 850 per maand oor 10 maande)

Verpligte, ongeag van beurse of subsidie R 1 500
(Betaal voor einde Januarie 2018)

VEREENIGING GIMNASIUM KOSHUISGELDE

R 16 000 Per Jaar
R 1 600 Per maand oor 10 maande

VEREENIGING GIMNASIUM VAKGELDE

VAK Gr. 10 Gr. 11 Gr. 12
RTT  R 550  R 550  R 550
IT & RTT  R 1 600  R 1 600  R 1 600
LANDBOU  R 250  R 250  R 250
IGO  R 200  R 200  R 200
MEGANIES  R 250  R 250  R 250
ELEKTRIES  R 250  R 250  R 250
SIVIEL  R 250  R 250  R 250
HOTEL  R 350  R 450  R 550

VEREENIGING GIMNASIUM BANKBESONDERHEDE

SKOOL GELDE

BANK: ABSA BANK
REKENING: TJEK 407 990 3362
TAKKODE 632 005

VIR ALLE SKOOLGELDE, TOERGELDE, BUSGELDE ENS.
VERWYSING: Rekening nommer/leerder naam en van

KOSHUIS GELDE

BANK: ABSA BANK
REKENING: TJEK 480 290 054
TAKKODE 632 005

VERWYSING: Rekening nommer/leerder naam en van