WELKOM BY

VEREENIGING GIMNASIUM

VEREENIGING GIMNASIUM, TOEKOMSGERIG VIR JOU!

As Afrikaanse skool in Vereeniging is Vereeniging Gimnasium ‘n tuiste vir leerders en ouers wat wyd dink en groot droom oor die toekoms.

Hoë standaarde, toegewyde onderwysers, goeie TROTS, DISSIPLINE, TRADISIE, CHRISTELIKE KARAKTER en die STREWE NA UITNEMENDHEID is die skool se hoekstene. Ons rus kinders nie net toe met puik vakkennis nie, maar leer hul van vasbyt, fokus, saamstaan en deelname sodat hul geduldig en gebalanseerd kan wees.

Gemeenskap en ouerbetrokkenheid dra by tot ‘n intieme atmosfeer en daarom is Vereeniging Gimnasium een groot familie. Vereeniging Gimnasium ….. wat anders?

Vereeniging Gimnasium berei leerders voor vir noodsaaklike beroepsrigtings en geleenthede in ons land.

Graad 8 Beroepsgerigte Vakke

Vereeniging Gimnasium is die ENIGSTE skool in die Vaaldriehoek wat toestemming verkry het om vanaf 2021 beroepsgerigte vakke aan te bied vir Graad 8-leerders. Julle het seker in die media gesien/gehoor dat die Departement van Basiese Onderwys ‘n Drie-Stroom Onderwysmodel gaan instel om ons kinders beroepsgerigte vaardighede te leer vir ‘n veranderde wêreld.

Graad 8-leerders in 2021 kan sekere beroepsgerigte vakke neem om hulle voor te berei vir die Gr 10-12 fase in ‘n meer geroepsgerigte rigting.

‘n Tuiste vir leerders en ouers wat wyd dink en groot droom oor die toekoms.

UIT DIE HOOF SE PEN

 

Vereeniging Gimnasium is ‘n multi-kulturele Afrikaans- medium skool wat ontstaan het uit die amalgamasie van Hoërskool Vereeniging en HTS Vereeniging in 2013.

In 2017 het die eerste volwaardige Gimmies hul matriekjaar op die landelike terrein van die ou Hoërskool Vereeniging voltooi.

Ons is ‘n skool wat fokus op Christelike waardes en ons leerders is ons belangrikste bate, aangesien hulle die leiers van môre moet wees.  Dit is vir ons belangrik dat ons kinders presteer op alle terreine en daarom bied ons soveel moontlike geleenthede vir ons kinders op elke terrein aan.

Met die leuse “Strewe na Sukses” is dit ‘n hoë prioriteit om ons kinders te leer dat sukses slegs bereik word deur harde werk en toewyding.  Daarom word daar ook baie klem gelê op die vyf hoekstene van die skool: Trots, Dissipline, Tradisie, Christelike karakter en Strewe na Uitnemendheid.

As nuwe hoof by Gimmies glo ek aan Betrokkenheid en Lojaliteit.  ‘n Ouer en kind wat “betrokke” is by die skool sal ook “lojaal” wees aan die skool en die personeel.  Prediker 4: “Twee vaar beter as een.  Hulle inspanning kom tot iets…  ‘n Driedubbele tou breek nie maklik nie.”

Dankie vir u belangstelling in ons mooi skool!

C.J. van Dyk
Hoof

GIMMIENUUS

DEPARTEMENTELE POSTE 2024

VEREENIGING GIMNASIUM het ‘n vakatures vir ‘n  dinamiese en entoesiastiese ONDERWYSERs in die volgende vakgebied: DEPARTEMENTELE POSTE: 1. Wiskunde/Wisk.  Gelet. (Graad 10-12)2. Fisiese Wetenskap (Graad 10-12)3. Engels FAL/HL (Graad 10-12)4.

Read More »

Venique O’Grady

Venique O’Grady het aan die SA JKA Gauteng Kampioenskappe deelgeneem. Sy het gekompeteer in die “Girls Age 15: Youth Elite Brown / Black Belt – KATA” sowel as die “Girls

Read More »