Die ouers/voogde se aandag word op die volgende inligting gevestig:

    Please fill out the form on the previous page.