Graad 8 Beroepsgerigte Vakke 2021

Geagte ouer en Gr 7-Leerder

Veels geluk met die bereiking van die einde van jou Laerskoolloopbaan. Gimmies is trots op jou om in moeilike en uitdagende omstandighede van 2020 jou deursettingsvermoë en verantwoordelikheid te toon deur jou Graad 7-jaar te voltooi het.

Ek het twee belangrikke sake wat ek graag met jou en jou ouers wil deel.

1. BEROEPSGERIGTE VAKKE VIR GRAAD 8-LEERDERS VANAF 2021

Vereeniging Gimnasium is die ENIGSTE skool in die Vaaldriehoek wat toestemming verkry het om vanaf 2021 beroepsgerigte vakke aan te bied vir Graad 8-leerders. Julle het seker in die media gesien/gehoor dat die Departement van Basiese Onderwys ‘n Drie-Stroom Onderwysmodel gaan instel om ons kinders beroepsgerigte vaardighede te leer vir ‘n veranderde wêreld.

Graad 8-leerders in 2021 kan sekere beroepsgerigte vakke neem om hulle voor te berei vir die Gr 10-12 fase in ‘n meer geroepsgerigte rigting. NET by Gimmies kan jy volgende jaar alreeds die volgende VAKKEUSES uitoefen:

1. SKEPPENDE KUNS
2. TEGNOLOGIE
3. EBW
1. LANDBOU TEGNOLOGIE
2. MEGANIESE TEGNOLOGIE (ELEKTRISIëNSWERK)
3. MEGANIESE TEGNOLOGIE (MOTORWERKTUIGKUNDIGE)
4. GASVRYHEIDSTUDIE

BELANGRIK OM TE ONTHOU:
1. Jy hoef nie 2 vakke te verander nie. Die maksimum is egter slegs 2 vakke wat verander mag word. Jy mag dus ook net 1 vak verander.
2. Jy gaan verkieslik in hierdie beroepsrigting verder gaan in Graad 10-12
3. Jy hoef geen vakke te verander as jy nie in n beroepsgerigte rigting wil spesialiseer nie.

Weereens is Gimnasium op die voorpunt van verandering en aanpassing by ‘n veranderende wêreld. Gimnasium het nog altyd net die beste geleenthede vir ons kinders gebied.

Om ons rooster te finaliseer vir 2021, wil ons Graad 7’s wat Gimnasium toe kom, versoek om asb. die volgende inligting i.v.m jou vakkeuses te e-pos na nelis63vandyk@gmail.com :

1. Jou naam en van
2. Vak/vakke wat jy wil los. Indien geen vakke los, skryf 0 by no. 2.
3. Vak/vakke wat jy gaan neem in die plek van no. 2. Indien geen vakke los, skryf 0 by no. 3.

Indien u enige verder navrae het, kan u ook net n boodskap stuur na die bogenoemde e-pos adres. Ek sal u onmiddelik antwoord.

2. KWAADWILLIGE GERUGTE

Ek wil graag hiermee ‘n beroep op elke ouer doen om nie te luister na kwaadwillige stories wat deur mense versprei word rondom Vereeniging Gimnasium nie. Wat die rede is waarom sekere mense ons wil afkraak, sal seker nooit verstaan word nie.

Vereenging Gimnasium bied 23 vakke aan vir ons Graad 10-12 Leerders. Ons is uniek in die volgende :
1. Akademiese baan
2.Tegniese baam (Elektries, Motorwerktuigkunde en pas en draaiwerk)
3. Sportwetenskap
4. Landbou (Landbou Tegnologie, Landbou Wetenskap en Landboubestuur)
5. Beroepsgerigte vakke vir Gr 8-leerders vanaf 2021

Ek kan u verseker dat ons inskrywings in 2021 meer is as enige ander jare. Ons is en sal altyd ‘n Afrikaanse skool bly wat Christelike waardes bied.

Aanlyn Registrasie vir 2021 open weer op 22 Desember 2020 en sluit op 22 Januarie 2021. Enige persoon mag nog sy/haar keuse van ‘n hoërskool verander.

Nogmaals geluk met jou besondere prestasie en mag jou hoërskoolloopbaan ‘n reuse sukses wees.

Gimmies wens jou alle voorspoed toe!

Gimmie Groete
C.J Van Dyk
Skool Hoof

GRAAD 8 BEROEPSGERIGTE VAKKE 2021