|

21 Januarie 2022 Omsendbrief

Geagte ouer/voog

Ons wens elke ouer en leerder van Vereeniging Gimnasium ‘n voorspoedige 2022 toe en vertrou dat ons ouers en kinders veilig en gesond is te midde van die Covid-19 pandemie.

Alle aanduidings is dat die Covid-19 virus en variante besig is om homself uit te woed, maar ons moet steeds die veiligheidsprotokols handhaaf en nakom. Ons leerders kom 100% terug skool toe en moet elke dag teenwoordig wees.Die feit dat ons nie nodig gehad het om een dag te sluit in 2021 nie, is ‘n bewys dat ons die veiligheid van ons mense eerste stel. Dankie aan elke ouer wat ons ondersteun in die nakoming van die veiligheidsmaatreëls.

Die kommunikasiewyses met ons ouers en kinders het gedurende 2020/1 uiters belangrik geword vir die deurstuur van huiswerk en take. Ons versoek weer ons ouers om te verseker dat die skool die korrekte selfoonnommers het, asook die ouers se e-posadresse.

Skoolgelde moet asseblief op datum gehou word. Einde Januarie is die aanvangsbedrag van R1500-00 per leerder betaalbaar. Sonder u skoolgelde kan ons nie die daaglikse onderhoud van die skool bybring nie en die Covid-19 veiligheidsmaatreëls bring verdere uitgawes mee. Dankie aan ons ouers wat reeds hierdie maand se gelde betaal het. Ons waardeer u opreg. Koshuisgelde is vooruitbetaalbaar per maand.

Gimnasium is gereed en opgewonde om die nuwe skooljaar te begin. Ons glo aan positiewe ingesteldheid en lojale ouers en kinders. Daar word baie sosiale aktiwiteite en fondsinsamelingsprojekte beplan. Raak asseblief betrokke en ondersteun ons hierin.

Ons verwelkom graag die volgende nuwe personeel. Van hulle het reeds in 2021 by ons aangesluit :

 • Mnr Johan Swart – Geografie
 • Mnr Buffie van Heerden – Studente-onderwyser (LO Sport)
 • Me Elna Cloete – Wiskunde/Wetenskap
 • Me Hestie Janse van Rensburg – Wiskunde
 • Me Olivia Jordaan – Bemarking
 • Me Mardalize Swart – Afrikaans
 • Me Natasha du Toit – Afrikaans
 • Me Carol Petit – Engels

Ons is geweldig opgewonde oor die vordering met die nuwe saal projek. Die landmeters het reeds kom opmetings maak en grondmonsters is geneem. Dit lyk asof die beplanning is om Junie/Julie te begin bou en breek en die projek te voltooi teen einde 2023.

Die sportseisoen gaan nuwe uitdagings bied en ons wil ons leerders aanmoedig om weer voluit deel te neem en te presteer. Toeskouers word weer toegelaat. Ons afrigters is opgewonde om weer vol en goeie spanne in te skryf in die onderskeie ligas. Atletiek het nou voorkeur en die wintersporte sal binnekort sonder die atlete begin oefen.

Elke leerder het ‘n Eerste Kwartaal dagboek ontvang, waarin elke dag se gebeure reeds uiteengesit is. Kyk asseblief daarna en onderteken die Gedragskode, wat ook hier ingesluit is. Ons noem graag die volgende baie belangrike datums :

28 Januarie : Alle aanvangsbedrae (R1 500-00), Vakgelde en dagboek(R10-00) betaalbaar.

31 Januarie en 1 Februarie : Groentjiekonsert

9 Februarie : Nominasies vir 2 Ouerlede op Beheerliggaam sluit.

10 Februarie : Beheerliggaam Tussenverkiesing.

14 Februarie :Mini-eksamen begin (Sien dagboek)

19 Februarie : Interhoër (Geen leerder toeskouers en sang)

25 Februarie : Aansoeke vir subsidie sluit.

26 Februarie : Wintersport Proewedag en Spanbraai.

5 Maart : SUPER REEKS vs Bergsig (Rustenburg)

12 Maart : SUPER REEKS vs Linden (tuis)

15 Februarie : Veldfliek

16 Februarie : Sokkie

17 Maart : Skole sluit. Sporttoere.

Vanaf 20 Januarie sal die sporthek oopgesluit word om 13:50 vir ouers om binne die terrein te wag vir hul kinders en weer om 14:30 sluit (Maandae tot Donderdae). Op Vrydae sal die hek oopgesluit word om 13:10 en sluit om 13:45. Dit gaan ouers ook die geleentheid bied om die Gimmie Landbou Winkel te kan besoek by die swembad, waar ons groente en ander produkte gaan verkoop teen baie beter pryse as in die groothandel. Ondersteun asseblief.

Ons versoek weer eens ons ouers en leerders om voluit betrokke te raak by die aktiwiteite van die skool en die naam van Vereeniging Gimnasium uit te dra en te bevorder in die gemeenskap. U kind is in die beste skool in die Vaaldriehoek,wat die meeste geleenthede vir kinders bied. Kom ons werf nog kinders vir die skool deur negatiewe praatjies dadelik dood te druk en negatiewe mense van die ware feite te voorsien.

Die uwe

C.J. VAN DYK

VEREENIGING GIMNASIUM BIED AAN JOU KIND

 • AFRIKAANSE onderrig.
 • 25 KEUSEvakke vanaf Graad 10-12.
 • AKADEMIESE studierigtings
 • TEGNIESE Opleiding : Elektriese Tegnologie,  Pas- en Draaiwerk, Motorwerktuigkunde en Tegniese Wiskunde en -Wetenskap
 • Gevestigde LANDBOU Studies : Landbouwetenskap, Landbou Bestuur, Landbou Tegnologie
 • SPORTWETENSKAP.
 • BEROEPSGERIGTE vakke in Graad 8 en 9.
 • A as deel van Landbou-opleiding
 • HIDROPONIKA as deel van Landbou-opleiding
 • AKWAPONIKA as deel van Landbou-opleiding
 • VEILIGE leeromgewing
 • ELEKTRONIESE WITBORDE in klaskamers
 • Uitstekende SPORTFASILITEITE
 • “POOL”  as ekstra sportsoort
 • KOMPETERENDE skoleSPORT
 • TEGNOLOGIESE vooruitgang

Similar Posts