ADVERTENSIE : ONDERWYSPOSTE 2022

VEREENIGING GIMNASIUM het vakatures vir dinamiese en entoesiastiese ONDERWYSERS in die volgende vakgebiede :

DEPARTEMENTELE POSTE (P1)

  • Wiskunde en Tegniese Wiskunde Gr. 10-12
  • Wiskunde Graad 10-12

BEHEERLIGGAAMPOS (P1)

  • Geografie Graad 10-12
  • Toepaslike kwalifikasie  en
  • SACE registrasie ‘n vereiste.
  • Buitemuurse betrokkenheid.

Stuur volledige C.V. aan

navrae@vgim.co.za

Sluitingsdatum : 19 November 2021

Aanstelling : 1 Januarie  2022

Suksesvolle kandidate sal teen 22 November 2021 verwittig word van ‘n onderhoud. Die Beheerliggaam behou die reg om geen aanstelling te maak nie.

Similar Posts