VEREENIGING GIMNASIUM

het vakatures vir ‘n dinamiese en entoesiastiese ONDERWYSER in die volgende vakgebiede :

 DEPARTEMENTELE POS

AFRIKAANS HT  GRAAD 10-12

ENGELS FAL GRAAD 10-12

Toepaslike kwalifikasie en SACE registrasie ‘n vereiste.

Buitemuurse betrokkenheid.

Stuur volledige C.V. aan

navrae@vgim.co.za

Sluitingsdatum : 16 APRIL 2021

Aanstelling : 3 MEI 2021

 Suksesvolle kandidate sal teen 19 April 2021 verwittig word van ‘n onderhoud. Die beheerliggaam behou die reg om geen aanstelling te maak nie.