20 Oktober 2020 Omsendbrief

Geagte ouer/voog

Ons is dankbaar vir die feit dat ons ouers , kinders en personeel veilig is gedurende hierdie Covid-19 tydperk. Baie min infeksies is ervaar, maar ons dink in ons gebede aan die mense wat wél siek geword het en families wat ‘n geliefde aan die dood moes afstaan. Bly asseblief veilig deur getrou gehoor te gee aan al die Covid-19 veiligheidsmaatreëls tuis, in die openbaar en by die werk.

1. SKOOLGELDE
Dankie aan meer en meer ouers wat hul skoolgelde op datum kry of reëlings getref het vir die op datum betaling van skoolgelde. Vanaf einde Oktober 2020 is die skool slegs aangewese op die skoolgeldbetalings wat inkom. Die voortbestaan van die skool is nou die uitsluitlike verantwoordelikheid van ons ouers ! Ons doen ‘n laaste dringende en ernstige beroep op al ons ouers om u rekening op datum te kry in die volgende drie maande.

2. VAKGELDE
Vakgelde en aanvangsbedrae moes al einde Januarie 2020 betaal gewees het. Ouers met uitstaande vakgelde sal nou ‘n faktuur ontvang en hierdie gelde moet einde Oktober betaal wees. Hierdie rekeninge sal in November oorhandig word vir invordering.

3. PROJEKTE
Die kaartjiekompetisie wat saam met die manne-aand hardloop, se gelde kom baie stadig in. Elke kind het twee kaartjies ontvang einde Maart en hierdie- R100-00e moet asseblief inbetaal word. Die Beheerliggaam het besluit om hierdie trekking op die manne-aand van 2021 af te handel. Op 28 November 2020 hou ons weer ‘n Pot-en-Pons saamtrek met ‘n Boeresportdag vir almal. Meer inligting hieroor is hierby aangeheg. Kom geniet ‘n heerlike dag van Potjiekoskompetisie en lekker kuier saam met gaskunstenaars.

4. BEGROTING 2021
Die begroting vir 2021 was ‘n reuse kopseer. Dit is egter gereed vir voorlegging aan ons ouers vir goedkeuring. Die Begrotingsvergadering word beplan vir 23 November en meer inligting oor die formaat van die vergadering sal binnekort aan u deurgegee word. Dagboek asseblief hierdie dringende vergadering vir bywoning, aangesien ‘n 15% kworum vereis word. Die begroting is vir besigtiging beskikbaar by ontvangs vanaf 2 November 2020.

5. MATRIEKAFSKEID 2020
Na vele oorweging is besluit om tog ‘n afskeid te hou vir ons matrikulante en op ‘n goedkoper maar gepaste wyse van hulle afskeid te neem. Die matriekafskeid is dan op 23 Oktober 2020 en sal in die Hotelskool geskied. Meer inligting sal deur mnr. Burke deurgegee word.

6. MATRIEKPROGRAM
Die matrikulante het nou hul Rekordeksamen afgehandel en begin reeds op 5 November 2020 met hul Eindeksamen. Die volgende belangrike datums vir die matrikulante is uiters belangrik :19 Oktober : LO Finale Eksamen. Uitklokseremonie.
21 Oktober : CAT Prakties Finale eksamen 9:00
22 Oktober : IT Prakties Finale eksamen 9:00

Alle matrikulante by skool : Rekordeksamen vraestelle word behandel. Rapporte word uitgegee.
23 Oktober : Matriekafskeid
23-31 Oktober : Lenteskool
5 Nov – 15 Des : Matriek Nasionale eksamen.

Ons is werklik bekommerd oor die akademiese ingesteldheid van baie van ons matrikulante. Die Rekordeksamen rapport is ‘n goeie aanduiding dat ons matrikulante nie hard gewerk het nie. Sien asseblief toe dat u kind nou werklik hard leer om die finale skooljaar ‘n sukses te maak. Tyd vir vakansie en rus is daar nie meer nie !

7. VENDUSIE/UITVERKOPING
In nog ‘n poging om ons kontantvloei aan te vul, is besluit om alle ongebruikte artikels in die skool te verkoop. Hierdie artikels is alles op uitstalling in die gimsaal vir besigtiging en om ‘n aanbod op te maak.

8. GRAAD 8-11 EINDEKSAMEN
Gr 8-11 gaan skool tot 12 November. Rapporte word uitgegee vir 3de kwartaal op 11 en 12 November. Die eindeksamen vir Graad 8-11 begin op Vrydag, 13 November 2020. Die rooster sal binnekort voorsien word. Leerders mag siviele klere dra tydens eksamen indien R100-00 betaal word. Hierdie gelde is dan ook gratis toegang tot die Boeresport tydens die Pot-en-Pons op 28 November. Skooldrag moet andersins gedra word. Geen Vrydagdrag tydens eindeksamen. Ons vertrou dat ons ouers nou sal besef dat die betaling van skoolgelde die voortbestaan van die skool gaan verseker. Baie dankie vir elkeen se getroue betaling !

9. ALGEMENE WERKSETIEK EN –INGESTELDHEID
Ons kry geweldig baie klagtes van personeel oor die algemene werksetiek en akademiese ingesteldheid van ons kinders. Huiswerk word nie gedoen nie en ‘n traak-my-nie agtige houding word openbaar. Daar word dood eenvoudig niks geleer vir klastoetse/kontrole toetse nie ! Ek wil u verseker dat die Departement van Onderwys op geen manier enige kind gaan deursit as hulle nie hul kant gebring het nie ! Maak asseblief seker.

Similar Posts