Die beheerliggaam van Vereeniging Gimnasium nooi hiermee tenders vir die inrig en bedryf van ‘n Kafeteria op die skoolterrein met ingang van 01 Januarie 2020.

Persone wat wil tender kan die tenderdokument by die Ontvangskantoor te Vereeniging Gimnasium, De Villierslaan 40, Vereeniging, afhaal.

SLUITINGSDATUM VIR INHANDIGING VAN TENDER : 13 SEPTEMBER 2019 om 13:30.