Skool-, Koshuis- en Naskoolgelde

 

SKOOLGELDE

Totale Skoolfond:

AANTAL KINDERS BEDRAG PER JAAR
1e Kind R12 000
2e Kind + R11 000

 

10% Korting op skoolfondsbedrag indien betaal voor of op 31 Januarie 2018
Aanvangsbedrag betaalbaar voor of op 17 Januarie 2018:
R1 500.00 per leeders ongeag van beurs of sisudie.

VAK GELDE

VAK GRAAD 10 GRAAD 11 GRAAD 12
RTT R550 R550 R550
IT R550 R550 R550
IT & RTT (8STE VAK) R1 600 R1 600 R1 600
LANDBOU R250 R250 R250
IGO R200 R200 R200
MEGANIES R250 R250 R250
ELEKTRIES R250 R250 R250
SIVIEL R250 R250 R250
GASVRYHEID R350 R450 R550

BELANGRIK

Maak seker dat u die regte bankrekeningnommer gebruik vir die skoolfonds en koshuis.

Skakel die finansiële kantoor vroegtydig vir die regte verwysingsnommer

BANKBESONDERHEDE:

BANK: ABSA
TJEKREKENING NO.: 407-990-3362
TAKKODE: 632-005
VERWYSINGS: Rekeningnommer

KOSHUISGELDE

AANTAL KINDERS BEDRAG PER JAAR OPSIE 1 (PER KWARTAAL) OPSIE 2 (PER MAAND, AFTREKORDER)
1ste Kind R18 000 R4 500 R1 800 (oor 10 maande)

BELANGRIKE

Maak seker dat u die regte bankrekeningnommer gebruik vir die skoolfonds en koshuis.

Skakel die finansiële kantoor vroegtydig vir die regte verwysingsnommer

BANKBESONDERHEDE:

BANK: ABSA -DU PISANIEKOSHUIS
TJEKREKENING NO.: 480-290-054
TAKKODE: 632-005
VERWYSINGS: Rekeningnommer of Leerder Naam & Van

NASKOOLSENTRUM

R250 per maand per leerder – etes ingesluit!