Skool-, Koshuis- en Naskoolgelde

 

SKOOLGELDE

Totale Skoolfonds vir 2019:

AANTAL KINDERS BEDRAG PER JAAR
1ste Kind R12 700
2de Kind R11 000
3de Kind R11 000

Die aanvangsbedrag betaalbaar in Januarie 2019 is R1 500.00 per leerder.

Daarna beloop die skoolfonds soos volg:

AANTAL KINDERS PER MAAND
1ste Kind R1 120.00 vanaf Februarie tot November
2de Kind R950.00 vanaf Februarie tot November
3de Kind R950.00 vanaf Februarie tot November

10% Korting indien u die volle skoolfonds bedrag van R11 200.00 betaal voor of op 28 Februarie 2019

 

Huiswerkboekie: R50.00 per leerder betaalbaar in Januarie

BELANGRIK

Maak seker dat u die regte bankrekeningnommer gebruik vir die skoolfonds en koshuis.

Skakel die finansiële kantoor vroegtydig vir die regte verwysingsnommer

BANKBESONDERHEDE:

BANK: ABSA
TJEKREKENING NO.: 407-990-3362
TAKKODE: 632-005
VERWYSINGS: Rekeningnommer

KOSHUISGELDE

AANTAL KINDERS BEDRAG PER JAAR
1ste Kind R22 000

BELANGRIKE

Maak seker dat u die regte bankrekeningnommer gebruik vir die skoolfonds en koshuis.

Skakel die finansiële kantoor vroegtydig vir die regte verwysingsnommer

BANKBESONDERHEDE:

BANK: ABSA -DU PISANIEKOSHUIS
TJEKREKENING NO.: 480-290-054
TAKKODE: 632-005
VERWYSINGS: Rekeningnommer of Leerder Naam & Van

NASKOOLSENTRUM

R350 per maand per leerder – etes ingesluit!