VEREENIGING GIMNASIUM

het ‘n vakature vir ‘n dinamiese en entoesiastiese ONDERWYSER in die volgende vakgebied:

 BEHEERLIGGAAM POS

 SPORT- EN OEFENKUNDE Graad 10-12

Toepaslike kwalifikasie  ‘n vereiste.

Koshuisverblyf beskikbaar.

Stuur volledige C.V. aan navrae@vgim.co.za

Sluitingsdatum: 14 Junie 2019 

Aanstelling: Onmiddellik 

Suksesvolle kandidate sal teen 21 Junie verwittig word van ‘n onderhoud. Die Beheerliggaam behou die reg om geen aanstelling te maak nie.